Logo Clwb Rygbi Pwllheli

Timau'r Dyfodol, Adran Iau.2013-2014.

 

ADRAN IAU

CLWB RYGBI PWLLHELI

TYMOR 2013-2014.

25/04/2014

CWPAN ERYRI

PWLLHELI DAN 14  -38.    BAE COLWYN DAN 14  -  15.

Sgorwyr i Bwllheli-

Ceisiadau gan Guto Owen 2 , Baile Ray 2, Rhys Jones 1 , Iwan Davies 1

Trosgais  x  4  gan Ieuan Williams.

Yr  hogiau yn prahau hefo'u tymor llywddiannus iawn.

CWPAN ERYRI TIM DAN 12

Colli oedd hanes ein Tim dan 12. Gem yn  gyfartal ar ol amser llawn ond Pwllheli yn colli

yn y cystadleath cicio i benderfynu'r ennilwyr.

Anlwcus hogia.

__________________________________________________________

 

06/12/2013

Gemau hyd at ddiwedd y tymor

Dyddiad     OEDRAN
19/01/2014 DOLGELLAU PWLLHELI DAN 15
09/02/2014 NANT CONWY PWLLHELI DAN 8
      DAN 9
      DAN 10
      DAN 11
      DAN 12
  PWLLHELI NANT DAN 13
      DAN 14
      DAN 15
      DAN16
16/02/2014 RHUTHUN PWLLHELI DAN 13
      DAN 14
      DAN 15
23/02/2014 PWLLHELI LLANGEFNI DAN 8
      DAN 9
      DAN 10
      DAN 11
      DAN 12
  LLANGEFNI PWLLHELI DAN 13
      DAN 14
      DAN 15
      DAN 16
       

 

03/12/2013

GEMAU PENWYTHNOS 15/12/2013

YN ERBYN BAE COLWYN

 

           I FWRDD                          YN     MODEGROES.

 DAN14.                             DAN 10 - 11- 12- 13.

                                               DAN 15                                                                                                                                                    DAN 16.                    

______________________________________________________________________________

 

02/12/2013

GEMAU'R PENWYTHNOS -SUL 08/12/2013

I FFWRDD IN NANT CONWY

DAN 9 - CYCHWYN AM 10.30

DAN 10-CYCHWYN AM 10.30

DAN 11-CYCHWYN AM 11.15

DAN 12-CYCHWYN AM 11.15

YN MODEGROES-

DAN 13 - CYCHWYN AM 10.30

DAN 14 - CYCHWYN AM 11.30

DAN 15 - CYCHWYN AM 10.30

DAN 16 - CYCHYWN AM 11.30.

________________________________________________________________________

 21/11/2013 

CWRS   HYFFORDDI   LEFEL   1.

Hoffai'r Clwb llongyfrach y naw wnaeth gymhwyso i hyfforddi  yn y cwrs diweddar a

chynhalwyd yn Modegroes.

_____________________________________________________________________________

 

06/10/2013

                                                         LLYFR DAMWEINIAU 

Mae'r Pwyllgor eisiau atgoffa pob hyfforddwr -o pob tim o fewn y clwb- o'r pwysicrwydd

o nodi unrhyw anaf i chwaraewr yn y llyfr uchod.

Os na fydd hyn yn digwydd fe fydd o'n fwy anodd cefnogi hyfforddwyr os fyddai achos

insiwrnans yn codi

Mae'r llyfr ar gael oddiwrth stiward y  clwb-John  Hodgson.

_________________________________________________________________

22/09/2013

GWYL LLANIDLOES.

DAN 12

PWLLHELI  35  ABERAERON  0

PWLLHELI  28  Y BALA  0

PWLLHELI  21  GWERNYFED 0

FFEINAL

PWLLHELI  42   ABERYSTWYTH  0

DAN 14

PWLLHELI  17  CRYMYCH 0

PWLLHELI  41  LAMPETER  0

PWLLHELI  7  WRECSAM  10

FFEINAL

WRECSAM 10  BUILTH WELLS  21

Llongyfarchiadau i bawb oedd yn gysylltiedig a'r diwrnod-ac yn arbennig wrth gwrs i'r hyfforddwyr.  Hysbyseb gwych o rygbi Pen Llyn.


Tymor 12 - 13

Tymor 11 -12

Tymor 10 -11

Tymor '08-'09 >>