Logo Clwb Rygbi Pwllheli

Timau'r Dyfodol, Adran Iau.2013-2014.

 

ADRAN IAU

CLWB RYGBI PWLLHELI

TYMOR 2013-2014.

 

06/12/2013

Gemau hyd at ddiwedd y tymor

Dyddiad     OEDRAN
19/01/2014 DOLGELLAU PWLLHELI DAN 15
09/02/2014 NANT CONWY PWLLHELI DAN 8
      DAN 9
      DAN 10
      DAN 11
      DAN 12
  PWLLHELI NANT DAN 13
      DAN 14
      DAN 15
      DAN16
16/02/2014 RHUTHUN PWLLHELI DAN 13
      DAN 14
      DAN 15
23/02/2013 PWLLHELI LLANGEFNI DAN 8
      DAN 9
      DAN 10
      DAN 11
      DAN 12
  LLANGEFNI PWLLHELI DAN 13
      DAN 14
      DAN 15
      DAN 16
       

 

03/12/2013

GEMAU PENWYTHNOS 15/12/2013

YN ERBYN BAE COLWYN

 

I FWRDD                                               YN MODEGROES.

DAN14.                                                  DAN 10.

DAN 15.                                                 DAN 11.

DAN 16.                                                 DAN 12

                                                               DAN 9

______________________________________________________________________________

 

02/12/2013

GEMAU'R PENWYTHNOS -SUL 08/12/2013

I FFWRDD IN NANT CONWY

DAN 9 - CYCHWYN AM 10.30

DAN 10-CYCHWYN AM 10.30

DAN 11-CYCHWYN AM 11.15

DAN 12-CYCHWYN AM 11.15

YN MODEGROES-

DAN 13 - CYCHWYN AM 10.30

DAN 14 - CYCHWYN AM 11.30

DAN 15 - CYCHWYN AM 10.30

DAN 16 - CYCHYWN AM 11.30.

________________________________________________________________________

 21/11/2013 

CWRS   HYFFORDDI   LEFEL   1.

Hoffai'r Clwb llongyfrach y naw wnaeth gymhwyso i hyfforddi  yn y cwrs diweddar a

chynhalwyd yn Modegroes.

_____________________________________________________________________________

 

06/10/2013

                                                         LLYFR DAMWEINIAU 

Mae'r Pwyllgor eisiau atgoffa pob hyfforddwr -o pob tim o fewn y clwb- o'r pwysicrwydd

o nodi unrhyw anaf i chwaraewr yn y llyfr uchod.

Os na fydd hyn yn digwydd fe fydd o'n fwy anodd cefnogi hyfforddwyr os fyddai achos insiwrnans yn codi

Mae'r llyfr ar gael oddiwrth stiward y  clwb-John  Hodgson.

_________________________________________________________________

22/09/2013

GWYL LLANIDLOES.

DAN 12

PWLLHELI  35  ABERAERON  0

PWLLHELI  28  Y BALA  0

PWLLHELI  21  GWERNYFED 0

FFEINAL

PWLLHELI  42   ABERYSTWYTH  0

DAN 14

PWLLHELI  17  CRYMYCH 0

PWLLHELI  41  LAMPETER  0

PWLLHELI  7  WRECSAM  10

FFEINAL

WRECSAM 10  BUILTH WELLS  21

Llongyfarchiadau i bawb oedd yn gysylltiedig a'r diwrnod-ac yn arbennig wrth gwrs i'r hyfforddwyr.  Hysbyseb gwych o rygbi Pen Llyn.


Tymor 12 - 13

Tymor 11 -12

Tymor 10 -11

Tymor '08-'09 >>