Logo Clwb Rygbi Pwllheli

GWASANAETHAU 2013-2014

 

CLWB   RYGBI  

PWLLHELI

RUGBY FOOTBALL CLUB.

TYMOR 2013-2014.

 

 

Yn ogystal a chwaraeon amrywiol gall y Clwb ddarparu ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol o bob math a hynny o fewn llecyn hwylus a chartrefol. Digon o le i blant chwarae i mewn neu allan a hynny'n hollol saff.

                  Cysylltwch â John Hodgson y Stiward am fanylion-01758613676.

Mae enw da John am brydau o safon yn wybyddus i bawb yn dilyn blynyddoedd o brofiad, partion bach neu fawr yn ogystal â chiniawau mwy ffurfiol.

 

               

 

Gall y Stiward drefnu'r bwyd ar gyfer partion bach neu fawr yn ogystal a chiniawau mwy ffurfiol. Dathliadau dyweddio a phenblwydd o bob math neu gyfarfodydd busnes - gall y Clwb ateb eich gofynion.

 

          

 

Cofiwch does DIM costau hurio'r adnoddau. Gallwn drefnu disco neu unrhyw fath arall o gerddoriaeth i siwtio'ch tast a'r achlysur neu mae groeso i chi drefnu pethau eich hun. Cysylltwch â John i drafod eich gofynion.

Mae dewis i chi rhwng y brif ystafell neu'r lolfa. Gallwn drefnu estyniad i'r bar yn ôl y gale hefyd.

 

          

           

Digon o le parcio oddiar y briffordd a digonedd o le i ymlacio.

 

CYFARPAR BARBACIW.

Mae'r Clwb yn berchen ar gyfarpar barbaciw penigamp wrth ochr y brif ystafell ac ar gael yn rhad ac am ddim o dan yr amodau canlynol.

                    

 

  1. Oedolion yn unig i ddefnyddio'r cyfarpar.

  2. Rhaid prynu unrhyw ddiodydd yn uniongyrchol dros y bâr yn y Clwb.

      (Chewch chi ddim dod a'ch diod eich hyn gyda chi.)

  3. Rhaid bwcio o flaen llaw.

Mae'r Clwb newydd agor ail lecyn barbaciw ym mhen pella'r sfale ochr tref Pwllheli. Arwynebedd gyda llecyn dan do gyda mynediad llawn ar gyfer yr anabl. Rydym yn ddyledus i ASDA am ariannu hwn - diolch yn fawr iawn.

 

 

Edison Power sydd wedi bod yn gyfrifol am dalu am y llwybrau tuag at y cyfleustra hwn - diolch iddynt hwythau hefyd.

 

MAES  CHWARAE   AML   TYWYDD.

Mae'r Clwb yn ffodus dros ben o gael un o'r ychydig feysydd aml dywydd maint llawn

gyda llif oleuadauyn yr ardal. Cymerwch fantais o'r cyfleusterau. Mae gan y cae lif-oleuadau llawn ac mae ar gael i'w hurio am gostau rhesymol iawn. Cysylltwch a'r Clwb am fwy o fanylion.

Rydym wedi gwario dros £20,000 yn ddiweddar yn adnewyddu'r maes chwarae ac i adfer gallu cynhyrchu llawn y goleuadau.

 

Maes chwarae delfrydol ar gyfer peldroed, hoci, criced ac yn wir rhan fwyaf o weithgareddau eraill, yn enwedig yn ystod misoedd hir y gaeaf pan nad yw cyfleusterau yn addas.

Wrth reswm mae costau cynnal a chadw adnodd fel yma yn gostus a llafurus. Mae'r Adran Hoci wedi prynu peiriant pwrpasol ar gyfer hyn, fydd yn ein galluogi i gadw wyneb y maes mewn cyflwr gorau bosib. Gallwn hurio allan y cyfarpar yma i sefydlaidau sy'n berchen a'r wyneb chwarae cyffelyb.

 

                                                                          

YSTAFELL CODI PWYSAU.

Mae'r chwaraewyr rygbi yn enwedig yn cael budd mawr o ddefnyddio'r ystafell codi pwysau, ond mae'r cyfleustra ar gael i holl aelodau'r Clwb - nid chwaraewyr yn unig. Cofiwch bod rhaid i chi derbyn cyngor cyn defnyddio'r offer. Cysylltwch â Wil Owen neud David Martin am gyngor.

 

  

 

Mae'r cyrarpar ar gyfer aelodau'r Clwb yn unig. Am fanylion aelodaeth cysylltwch a'r Stiward. Mae defnydd o'r ystafell wedyn yn dd-dâl.

Ni chaniateir i blant ddefnyddio'r offer ar unrhyw amod.

Cyflenwyd cyfarpar yr ystafell codi pwysau gan HIORNS INTERNATIONAL Cyf. o St. Nicholas, Caerdydd. Daw'r Cwmni hwn gyda chymeradwyaeth uchel. Rhif ffôn 01446 760341.

 

*************

 

                                               CLWB RYGBI PWLLHELI RFC DILLAD AR WERTH.

TOPIAU 'HOODIE' KOOGA                                       CÔST - £35

SIACEDI ISOTEK KOOGA                                         CÔST - £40

TEIS CLWB                                                                CÔST - £10.

CRYSAU FFURFIOL GAN KOOGA AR GAEL              CÔST - £20.

SGARFFIAU CLWB NEWYDD                                    CÔST - £7.50.

CRYSAU POLO KOOGA GLAS HEULWEN                  CÔST - £20 .                                                               

SANNAU CLWB NEWYDD - KOOGA                           CÔST - £7.

SHORTS NEWYDD -COCH -

EFO BATHODYN Y CLWB WEDI'I WNIO                   CÔST - £12.50.                                                    

CAPIAU PELFÂS       - GWYRDD                                CÔST-£7.

                                    DU                                           CÔST-£7.

                                    DU A CHOCH                           CÔST-£8.

CRYSAU GWLAD PWYL A'R WERINIAETH CZECH

XXL A MEDIWM                                                    CÔST-£30.   

CRYSAU CLWB

"HEN STEIL" GWYCH AR GYFER YMARFER A.Y.            CÔST-£5/£10.                       

CYSYLLTWCH Â'R CLWB AR - 01758 613676.

DALIER SYLW FOD YR EITEMAU UCHOD MEWN STOC AR GAEL RWAN.

GALL Y CLWB ARCHEBU TOPIAU, SIACEDI VORTEX A.Y. YN ARBENNIG. ER MWYN LLEIHAU COSTAU GWEINYDDU RHAID TALU O FLAEN LLAW AM Y NWYDDAU YMA. MAE YNA ODDEUTU TAIR WYTHNOS O AMSER AROS AR GYFER NWYDDAU ARCHEBIR.

 

****************

 

CROESAWU TIMAU TRAMOR.

Mae gan y Clwb draddodiad hir o groesawu timau tramor a rhai oddifewn i'r Deyrnas Unedig i flasu awyrgylch arbennig yr ardal a rygbi ar ei orau. Os ydych ffansi profiad unigryw dewch i Bwllheli - chewch chi ddim o'ch siomi. Gallwn drefu gemau, llety a thrafnidiaeth ar eich cyfer.