Logo Clwb Rygbi Pwllheli

Croeso i Wefan Clwb Rygbi Pwllheli

Hoffwn croesawu cefnogwyr Clwb Rygbi Pwllheli i'r wefan. Gobeithio y byddwch yn mwynhau'r wefan.

Yma cewch ddarllen am gemau'r timau, gweld y gemau sydd i ddod a gweld manylion cyswllt y Clwb. Mae darn ar y wefan yn edrych ar Pwy ydi Pwy yn y Clwb a gallwch weld y gwasnaethau sydd ar gael yma yn ogystal.

Clwb-01758613676.

Stiward-07717307703.

Yr ydym ni'n ymarfer ar y nosweithiau -
Tîm Cyntaf ag Ail Dîm
-Nos Fawrth am 7.30 a Iau  am  7.00
Ieuenctid :  Nos Iau 7.00 - 8.30
Plant Iau:    Nos Fawrth 6.00 -7.00  Nos Iau 6.00-7.00.                 

Tim Gyntaf yn chwarae yn Adran 1 y Gogledd.

Ail dim yn chwarae yn Ngynghrair Gwynedd.

Tim Ieuenctid yn chwarae ynAdran 1 Y Gogledd.

Y Tim Cyntaf